Mijn jaren bij de pinkstergemeente

Als kind ging ik jarenlang naar wat misschien wel de kleinste kerkgemeenschap was van Hilversum: pinkstergemeente Elim. Nu zag ik gisteravond bij Tegenlicht dat de pinksterkerk terrein wint, in de wereld en – stapje voor stapje – ook in Nederland. Zelf ben ik allang geen onderdeel meer van die kerk, maar ik begrijp wel wat de aantrekkingskracht is.

In dit stukje zal ik proberen uiteen te zetten hoe ik de pinkstergemeente heb ervaren. Laat ik vooropstellen dat ik als kind geen idee had dat de pinkstergemeente zich onderscheidde. Voor mij was het gewoon ‘de kerk’, daar gingen we iedere zondag naartoe, en dat het in andere kerken anders ging, wist ik niet echt.

Mijn grootste droom toen ik klein was, was om gedoopt te worden. Er was een tijd – ik denk zo rond mijn negende – dat ik vrijwel wekelijks aan de voorganger vroeg of ik ook mocht. Dopen was in onze kerk iets heel bijzonders. Je werd niet als kind gedoopt, maar pas op latere leeftijd, en voor dat ritueel verplaatste de hele gemeente zich naar een geleende kerkzaal, waar onder het podium een groot bad zat. Daar werd je door de voorganger en een hulp naar keuze in ondergedompeld, en als je weer bovenkwam, werd je overdonderd door applaus en gejuich. Ik zag hoe iets oudere jongeren voor de doop kozen en wilde niets liever dan ook door dat water gaan.

Mijn grootste droom toen ik klein was, was om gedoopt te worden. Het is er nooit van gekomen.

Het is er nooit van gekomen. Terecht vond men het niet goed dat ik zo jong al gedoopt werd, en op latere leeftijd was de wens bij me verdwenen. Het geeft wel aan waar de pinksterkerk heel goed in is. Hoe klein onze kerk ook was, de kracht van de menigte werkte op mij in; ik wilde erbij horen.

In onze kerk had je diensten waarin mensen ‘in tongen spraken’ (een soort geheimtaal die wordt ingegeven door de Heilige Geest) en flauwvielen omdat ze door de Heilige Geest geraakt werden – dit is in de pinkstergemeente heel normaal maar elders niet, weet ik nu. Als iemand staand in het gangpad flauwviel, wat in mijn herinnering in een soort slow motion ging, werd hij opgevangen door omstanders en kreeg hij een kussentje onder zijn hoofd zodat hij kon blijven liggen. Het was een goede manier van flauwvallen en ik wenste dat het mij ook eens zou overkomen. Want in tongen spreken, dat kon ik faken, maar mezelf bewust achterover laten vallen lukte me niet.

Tot op de dag van vandaag weet ik niet of het in tongen spreken en flauwvallen echt waren ingegeven door de Heilige Geest, of door iets anders. Ik weet wel dat de diensten erop waren gericht om mensen een spirituele ervaring te geven, meer dan om ze iets te leren over het geloof. De voorganger (geen ‘predikant’) was de eerste empowerment-spreker die ik in mijn leven ontmoette en hij deed dat met alle bezieling die hij in zich had. Hij kon de hele zaal tien keer achter elkaar ‘amen’ laten schreeuwen en dan was er altijd wel iemand die in tongen begon te zingen of flauwviel, wat prachtig werd gevonden.

Mensen zijn op zoek naar antwoorden. Helaas kreeg ik in de pinkstergemeente alleen maar meer vragen.

Maar hoe ouder ik werd, hoe meer moeite ik kreeg met deze geloofsbeleving. Gisteren zei in Tegenlicht de voorganger van een pinkstergemeente in Amsterdam dat mensen naar de kerk kwamen voor antwoorden, iets waar in deze tijd grote behoefte aan is. Helaas kreeg ik in de pinkstergemeente alleen maar meer vragen, waarop nooit een bevredigend antwoord kwam. Ik denk dat de voorgangers sommige vragen niet eens konden bevatten, omdat ze er zelf nooit zo over hadden nagedacht. De pinksterkerk is een heel rechtlijnige kerk: hij stelt geen vragen bij het geloof, maar gaat ervan uit dat alles door God, Jezus en de Heilige Geest is gegeven. Van reflectie op de Bijbel heb ik nooit veel gemerkt. Het spijt me dit te moeten zeggen, maar op intellectueel gebied heeft de pinksterkerk weinig te bieden.

Dat zag ik voor het eerst echt in tijdens een praise­-bijeenkomst waar we met de jeugd naartoe gingen. Op het podium stond een zanger die ook vol was van de Heilige Geest. Hij ging zo op in het zingen dat hij op een gegeven moment iets riep als: “Wat is dit toch heerlijk, hè! Als je niet houdt van zingen, kun je net zo goed niet naar de hemel gaan, want daar doen we de hele dag niets anders.” Ik verveelde me op dat moment juist stierlijk. De zangdiensten duurden mij altijd veel te lang en ik raakte niet in die begeesterde staat van zijn waar anderen zo van hielden. Ik dacht: als dit de hemel is, geef mijn portie dan inderdaad maar aan Fikkie.

‘God is goed!’ is geen antwoord. Althans, niet voor mij.

Het is die soort stelligheid over dingen die je helemaal niet kunt weten, de beloftes over een mooie toekomst – vaak in het hiernamaals – en de dreigementen met een vreselijke hel, die mij wegdreven van de pinkstergemeente en een tijdlang zelfs van de kerk als geheel. Inmiddels weet ik dat de pinksterkerk niet exemplarisch is voor de geloofsbeleving in Nederland. Ik ben nu betrokken bij een ‘gewone’ protestantse kerk waar ik jeugdwerk doe en naar gespreksgroepen ga, en daar mag je gerust vragen stellen bij het geloof. Natuurlijk zijn er niet op al die vragen antwoorden. Maar het wordt in elk geval niet afgedaan met een: ‘God is goed!’ Want dat is ook geen antwoord, althans niet voor mij.

Foto: Tobyotter

50 thoughts on “Mijn jaren bij de pinkstergemeente

 1. Beste Petra,
  natuurlijk heb ik als ouder ook niet alle antwoorden en gelukkig maar zou ik zeggen. In de dagen waar jij over spreekt het gedoopt worden als bewuste keus ben ik wel blij mee, en vond het jammer dat jij toen je het zo stellig wist bent tegen gehouden. Dat doet mij tot de dag van vandaag nog pijn. Maar blijkbaar heb jij dit niet. Wat ik wel wil zeggen over het leiden door de geest “HEILIGE GEEST” dat versta ik ook niet altijd en vind het vallen ook een uiting die ik niet goed kan plaatsen.
  Echter begrijp ik wel dat het mogelijk kan zijn maar dit hangt ook af van je eigen gevoelens. Je moet er wel open voor staan.
  Zelf ga ik op dit moment ook weer naar verschillende gemeente’s ik ben in een PKN dienst geweest een aantal keren, en op dit moment bezoek ik het Leger des Heils. Ook als ouder en opvoeder zal ik altijd vragen houden.
  En mij zelf verwonderen. Maar hoe het ook zij een ding staat voor mij vast
  wonderen zijn voor mij mogelijk mijn “onze drie kinderen” zijn voor mij nog altijd een geschenk.!
  ik zal het hierbij laten maar vind het fijn dat jij open staat om deze en andere teksten te schrijven. “Een ding mensen blijven mensen” en die hebben allemaal een eigen uitleg vanuit wat ze is aangeboden als alle antwoorden bekend zouden zijn dan is het geloven een feit en derhalve geen geloof meer.

  wel moeten we er voor waken niet onze eigen regels te forceren daar is niemand mee gebaat.

  Dank je wel voor deze interactie

   1. Ik ervaar ook vaak dat het geloof alleen maar meer vragen oproept en vaak geen bevredigende antwoord. Maar het is precies wat Peter zegt: mensen blijven mensen” en die hebben allemaal een eigen uitleg vanuit wat ze is aangeboden als alle antwoorden bekend zouden zijn dan is het geloven een feit en derhalve geen geloof meer.

    1. Ook mee eens, maar ik vind wel dat er ruimte mag zijn om vragen te stellen en daar samen over na te denken. Het zou mooi zijn als het geloof zo sterk was dat het zonder antwoorden kon – voor sommige mensen is dat het ook – maar zo ervaar ik het helaas niet.

     1. er zijn wel antwoorden, maar die moet je zoveel mogelijk in de context lezen niet uit zijn verband halen. Bovendien zo dicht mogelijk bij de bron halen want dan is er nog maar weinig kleuring die door mensen zijn aangebracht. Als 10 mensen iets waarnemen dan heeft iedereen met zijn of haar achtergrond een andere uitleg. Dat is onvermijdelijk denk maar eens aan de stelling een glas halfvol of half leeg.
      Je kunt denken “positief” het glas is halfvol dus lekker ik heb nog de helft, of dat was lekker zeg, jammer dat het zo snel leeg is dan is dat blijkbaar nog positief want het was lekker.

      “negatief” het glas is nog halfvol dus blijkbaar is het niet zo lekker dus gelukkig hoef ik nog maar de helft.

      Maar dan ga je dus voorbij aan de essentie, niet de hoeveelheid in het glas, maar wat door het glas wordt vast gehouden wordt is bepalend, de “inhoud” dus.

      Dit kan zowel positief als negatief uitvallen het is alles in de perceptie.

      Stel je voor dat dit dus ook met de uitleg en vertalingen gebeurd, meegenomen de emotie en de tijd waarin we leven.

      Dan begrijp je pas een klein stukje van het geheel een mens zal altijd vragen houden, maar precies dat is de reden waarom dit geloven heet, je kunt het niet beetpakken maar het is er blijkbaar wel overal om je heen.

      Alleen hebben wij de keus om het beet te pakken of niet
      maar dat de antwoorden er zijn staat voor mij wel vast.
      Anders waren mijn drie kinderen er niet geweest, en om die reden ook hun aanhang niet.
      Het is wel zo dat ik blijf vasthouden dat er altijd generatie’s zijn geweest en zullen komen.

      Wij kunnen wel zandkorrels verplaatsen maar ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn, dat is in ieder geval tastbaar. Zo ook water het is er altijd geweest, wij kunnen het “soms” verplaatsen het is niet altijd drinkbaar maar er blijkbaar wel altijd geweest.

      Dus in essentie, halfvol of halfleeg het is er altijd
      geweest je kunt het geloven of niet maar dat is in ieder geval wel erg tastbaar.!!!

   2. Beste Petra
    Ik heb met belangstelling jou verhaal gelezen. Herkenbaar. Alleen ik ben het pinkstergeloof niet uitgestapt. Dat is natuurlijk voor iederéén zijn of haar eigen keus. Maar ik snap wel wat je bedoeld als je vragen hebt. Die had en heb ik nog steeds. Ik ga zelf op onderzoek uit. De gebeden zijn voor mij enorm belangrijk. Ik vindt mijn antwoorden door gebeden en via het Woord. Mensen hebben niet vaak de antwoorden? Helaas en vaak is het ook niet to the point. Maar dat heeft mijn liefde, geloof en vertrouwen niet weg kunnen roven van mijn Redder en Verlosser Jezus Christus. Ik ben ook héél ernstig ziek geweest. Meer als 20jr was ik afhankelijk van 3e. Soms kon ik wel dingen doen, maar dat ging gepaard met véél moeheid. Het koste mij dus ontzettend véél energie. Totdat ik God leerde kennen. Vanaf die tijd is mijn leven 180gr veranderd. Ook al begon ik de gemeente op te zoeken, dat was fijn. Maar ik had aan God gevraagd, als Hij werkelijk een levende God is, dan wilde ik van Hem onderwijs hebben. Toen wist ik nog niets over de Heilige Geest? Nu ben ik héél wat jaren verder en het gaat goed met me. Ik ben God in Christus Jezus héél dankbaar daarvoor. Nog steeds doe ik het op de manier zoals ik begonnen ben. Natuurlijk leer je geloofsgenoten kennen. Maar ben niet afhankelijk van de mensen. God in Christus Jezus is mijn Helper en geeft mij enorm veel power. Ik kom uit een rolstoel. Ook dat heb ik al jaren niet meer nodig. Ben ook niet meer afhankelijk van derde. Mijn geloof heeft me héélvéél gebracht en nog steeds. Het geloof zit in mijn hart en alles heeft mij zovéél meer gegeven, dan ooit tevoren. De Heilige Geest is mijn Leidsman en Vertrooster in alles. Het blijft fijn om contacten te hebben binnen je gemeente. Maar voor de rest is het voor mij belangrijk dat mijn relatie met God krachtig en sterk is. Teleurstellingen blijven altijd als het om mensen gaat. Dat heb ik ook ervaren en dat zal altijd blijven. Maar ik richt mijn blik naar boven en dat is voor mij het beste en het leidt tot zovéél meer, dan een mens mij kan geven. Vragen heb ik altijd en ik hou van open en eerlijke gesprekken. Heb nu een paar zusters door het land ontmoet. Onze gesprekken gaan erg diep en we leren van elkaar. Daarnaast hebben we onze eigen dingen (privé) .
    Op geestelijk niveau is het bijzonder.
    Met God in Christus Jezus, worden de gebeden nog meer powerfull. Dankbaar dat ik weer een 2e kans heb gekregen om ook weer van het leven te genieten.
    God heeft mij op een weg geplaatst waar ik nog iets kan betekenen voor wat er op mijn pad is gekomen en nog gaat komen.
    Geduld en volharding in geloof geeft mij ook de kans om nog andere dingen te doen. Gods timing komt altijd optijd. Jezus Christus is en blijft mijn Redder en Verlosser, zoals Hij dat voor elk mens is.
    Ik respecteer je keus en zoals ik jou verhaal lees, heb jij je plek gevonden. Wens je Gods zegen toe. Zie dat dit van héél wat jaren terug is. Maar wilde dit toch plaatsen.
    Ineke

 2. Hallo Petra,

  Jouw verhaal is oprecht.
  Alleen is het wel goed om je te realiseren dat het spreken in tongen iets is dat werkelijk door de Heilige Geest is ingegeven.
  Mensen kunnen en zullen inderdaad altijd over van alles een eigen mening
  hebben. De vraag is: welke mening is ‘De WAARHEID’ ?
  Of bestaat er niet zoiets als een ABSOLUTE WAARHEID ?

  Die vraag stelde ik mezelf lange tijd vanaf mijn 16e.
  Ik ben juist opgegroeid in een PKN-kerk.
  Niemand leek met zekerheid iets over God te kunnen zeggen.

  De bijbel beschouwde ik in die tijd alleen nog maar als een boek met
  verhalen over mensen en God die je vooral niet letterlijk moest nemen.

  Op school leerden we dat het achterlijk was om te geloven in God als een vaderfiguur die alles geschapen zou hebben.
  De wetenschap had namelijk allang aangetoond dat door middel van evolutie
  alles is ontstaan. Hooguit werkte God samen met evolutie.

  Op mijn 18e ontdekte ik tot mijn grote verbazing hoe belachelijk die hele
  evolutietheorie is. NOOIT is iets wetenschappelijk aangetoond.
  Alles berust op fantasie en wishfull thinking.
  De ontdekking van het DNA (iets wat Darwin) niet kende, heeft allang aangetoond dat achter elk levend wezen een geweldige liefdevolle en creatieve ontwerper staat. Juist die GOD die we in de bijbel tegenkomen !

  Mijn interesse was gewekt.
  De bijbel die ik had afgedaan als sprookjesboek bleek enorm accuraat en
  wetenschappelijk te zijn.
  Wat de evolutietheorie dus duidelijk niet is!
  Evolutietheorie is een leugen die geen stand kan houden in het licht van
  de WETENSCHAPPELIJKE WAARHEID.

  Zelfs een oprechte atheist komt tot dezelfde conclusies.
  Ik ben wetenschapper (chemisch ingenieur) en ben gewend overal kritische
  vragen bij te stellen.

  De archeologie heeft tot dusver de bijbelverhalen alleen nog maar bevestigd.

  De vele (honderden) voorspellingen zijn op gedetailleerde wijze (zeker over
  de komst van Jezus) exact uitgekomen.
  Noem mij eens een ander boek dan de bijbel waarin een profeet of godsman
  zolang vantevoren wordt voorspeld en exact beschreven.
  De koran zeker niet: je moet het maar op Mohammeds woord geloven.

  Nergens vraagt de God van de bijbel dat je Hem maar op zijn woord moet geloven. Hij komt steeds met bewijsmateriaal.

  Het volgende wat je jezelf af zou moeten vragen:
  Zijn onderstaande gebeurtenissen geschiedkundige feiten of opgeblazen verhalen:
  1. Schepping in 6 dagen
  2. Wonderen in het oude testament
  3. De wonderen van Jezus
  4. Is Jezus daadwerkelijk lichamelijk uit de dood opgestaan

  Ik ben er ondertussen achter dat de Bijbel nergens mensen aanmoedigt om
  bovengenoemde zaken symbolisch op te vatten.
  Steeds en steeds weer is de bijbel (en haar schrijvers) klip en klaar in
  de veronderstelling dat alles werkelijk gebeurd is.

  Ook Napoleon was nuchter genoeg om de vraag te stellen aan de mensheid:
  Noem mij een leider/mens die meer invloed heeft gehad dan Jezus Christus.

  De grote wiskundige Pascal was een vurig gelovige in Christus op grond van
  wetenschappelijk bewijsmateriaal.

  Ik heb me op mijn 19e laten dopen; spreek sindsdien ook in tongen.
  Ik kan je zeggen dat het spreken in tongen iets is dat door Gods Geest is ingegeven.
  De bijbel (Paulus) zegt dat er 2 manieren zijn om te bidden:
  1. bidden met je verstand
  2. bidden met je geest.

  Spreken in tongen is het bidden met je geest.
  Je verstand staat eigenlijk buiten spel.
  Niet als iets engs waar je geen controle over hebt.
  Ik vergelijk het met een verzuchting. . .
  Het werkt namelijk hetzelfde:
  een verzuchting gaat buiten je verstand om.
  Je denkt niet, en nu ga ik eens een zucht slaken (van opluchting)
  Dat doe je gewoon.
  Je kunt het ook tegenhouden als je wilt.
  Het gaat niet buiten je wil om.

  Paulus noemt het spreken in tongen ook als verzuchtingen van je geest,
  als in gebed (met onbekende woorden) naar God toe.
  Want communicatie naar God toe loopt via je geest en niet via je zintuigen.

  Ik daag je uit om het evangelie te lezen (1 van de 4) en vervolgens
  Handelingen van de apostelen.
  Je zult verbaasd zijn over de stelligheid en zekerheid waarvan sprake is.
  Niets in de trant van: ‘dat staat open voor discussie, of dat is niet zeker’

  Als oud-PKN-lid wilde ik mijn getuigenis bij dezen even kwijt.
  Ik heb juist de ervaring dat HEEL veel vragen juist WEL beantwoord worden
  als je de bijbel leest.
  Maar ja als je er al vanuit gaat dat je dat niet letterlijk kunt nemen…

  Schroom niet mij terug te mailen,

  Met vriendelijke groet!
  Leo den Hollander

  1. quote: “Op mijn 18e ontdekte ik tot mijn grote verbazing hoe belachelijk die hele
   evolutietheorie is. NOOIT is iets wetenschappelijk aangetoond.
   Alles berust op fantasie en wishfull thinking.
   De ontdekking van het DNA (iets wat Darwin) niet kende, heeft allang aangetoond dat achter elk levend wezen een geweldige liefdevolle en creatieve ontwerper staat. Juist die GOD die we in de bijbel tegenkomen!”

   Waar haal je dit vandaan?!
   DNA zijn de aardse bouwstenen van het leven op AARDE. Vanuit onze aardse perceptie en beleving als mens, zoeken we oorzaak en gevolg in iets dat we graag God noemen… Dat deze liefdevol zou zijn is een aanname.

   Als ik over de God in het oude testament lees zie ik vooral over een jaloerse en een God van wraak die dood en verderf zaait.

  2. Hallo Leo,

   Wat versta je onder ’tongen’? Voor mij zijn dat toch echte, bestaande talen. Vreemd dat je het door de H. Geest ingegeven spreken in tongen in Handelingen 2 helemaal niet noemt. Want daar begon het toch allemaal, de uitstorting van de H. Geest en het spreken in tongen, tot een teken en getuigenis voor de ongelovige Joden.
   Als je in tongen bidt / spreekt, in welke taal of talen doe je dat dan? En wie heeft er wat aan? Wat is het teken, en voor wie?
   Misschien kun je mij deze vragen beantwoorden

   met hartelijke groet,
   Joop Fennis

 3. Dag, Petra Kruijt
  Mijn grootste droom is, ook om gedoopt te worden bij de Pinkster Kerk kunt u mijn misschien hulpen????

  Hierbij wil ik u overtuigen ik geloof dat er een echte God bestaat.Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik geloof dat die drie samen de ene God zijn. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof dat hij God zelf is. En ik geloof dat hij ook mens geworden is, toen hij geboren werd uit de maagd Maria. en ik ben erven overtuigd dat ik door dit geloof gered word.dat ik vergeving krijg van mij zonden, omdat jezus voor mijn gestorven is. Nu ik dat geloof, hoor ik bij Christus en daarom bij de gemeente. En ik ben erven overtuigd dat ik dit geloof van God zelf gekregen hebt, door de kracht van Heilige Geest. ik geloof dat god ons zijn woord gegeven heeft in de bijbel. In de belijdenis van de kerk wordt dat samengevat. En ik geloof dat dit waarheid is. En verder. Ik zal altijd aan deze waarheid blijven vasthouden, tot mijn dood toe, wat er ook gebeurt. Ik wil graag op een nieuw manier leven. Ik wil graag gedoopt worden voor een nieuw begin.

  Met vriendelijk groeten,
  Whaeed.

  1. Beste Whaeed,

   Wat fantastisch dat je zo graag gedoopt wil worden, dat je daar echt een verlangen naar hebt. Mocht je hier vragen over hebben of wil je weten waar je eventueel gedoopt kan worden mag je me altijd mailen. Mijn man en ik zijn zelf Voorgangers van een Pinkstergemeente in Capelle aan den IJssel maar er zijn heel veel Pinkster en Volle Evangelie Gemeenten die je graag willen dopen omdat dit een Bijbels principe is. Heel veel zegen!

   Met vriendelijke groet,
   Linda

 4. Prachtig verhaal Petra, en ik heb zelf in zo’n situatie gezeten. Een kerk dat graag bewijzen ziet, waar het draait om prestatie, heftige situaties en overdreven blijdschap. Het hersenspoelen van jongeren om snel te trouwen om uitgestuurd te worden. Uiteindelijk ligt het altijd aan de mensen.

  Gereformeerde gemeente is wel een stuk anders. Veel wettischer, kinderdoop en dat soort zaken. Juist de zaken waar Jezus niet mee bezig hield. Ik vond het niets voor mij. Als je daar rust kan vinden is het beter dan ongelukkig ergens blijven zitten.

  Enne GOD is goed is een antwoord van mensen die bang zijn om te antwoorden. Of een verkeerde focus hebben in hun geloof. Jezus was gek op vragen, en hij antwoorde ze met plezier.

  Ik wens je veel sterkte en GOD bless.

 5. God is liefde. Liefde voor je medemens zou toch voorop moeten staan.
  Mensen mogen van de pinkstergemeente niet altijd houden van wie ze houden. Als je homo bent, dan wil de pinkstergemeente je bekeren tot hetero. Hebben de hetero’s onder de leden van die kerk er wel eens over nagedacht wat het voor hen zou betekenen als het omgekeerd zou zijn ; jij, hetero houdt van iemand, maar dat mag niet…van een boek. Een boek dat dus niet overeenkomt met de wereld die die God geschapen heeft. Een wereld waar ook homo’s in bestaan. Homo’s bekeren is net zo absurd als iemand met blauwe ogen willen bekeren tot iemand met bruine ogen. Dacht je nu werkelijk dat mensen kiezen voor het homo zijn? Dat iemand ’s morgens opstaat en zegt : ” Ik denk dat ik homo wordt” Dat doen hetero’s toch ook niet ? Is het ware geloof het geloof dat mensen verbiedt om van elkaar te houden?

 6. Beste Petra,
  Vandaag kwam ik jouw verhaal tegen op internet, en hoewel er genoeg verhalen zijn waar ik niet op reageer, vond ik het de moeite waard deze keer dit wel te doen.
  Wat mij als eerste opviel, is dat je het dopen een mooie gebeurtenis vond,
  maar niet omdat iemand een keuze voor Jezus gemaakt had, maar vanwege de uiterlijkheden. En dat is nu juist waar het niet om gaat. Wat ik mis in jouw verhaal, is de keuze voor Jezus, en daarmee de wedergeboorte.
  Laat me je dit uitleggen. Hoewel er velen zijn die bij een uitnodiging om een keuze voor Jezus te maken, naar voren gaan (de zgn. “altercall”), betekent dit niet dat iedereen “wederom geboren” wordt. Dit heeft alles te maken met een hartsgesteldheid. Ik heb er velen naar voren zien gaan, waar geen verandering optrad, maar nog meer mensen, bij wie dit wel het geval was en is. Het punt is, dat dit reuze belangrijk is, want dit raakt precies de kern waar het om gaat. Wederom geboren worden wil zeggen, dat God een nieuwe geest in je plaatst. (niet de Heilige Geest, dat is nog een andere gebeurtenis) ( zie oa Ez 28:26) En dit is niet een symbolische gebeurtenis, maar de meest reeele ervaring die je je kan voorstellen. Je ontvangt een nieuwe natuur, uit God geboren, en dit is de verandering die mensen ervaren. Deze nieuwe natuur wordt verzegeld met de Heilige Geest. (Ef 1:13) Helaas vind ik dit niet terug in jouw verhaal, maar ook niet in de andere reacties. Ik wil je aanmoedigen om God te vragen je een nieuwe natuur te geven (dat betekent ook dat je om vergeving moet vragen), en dit moet gepaard gaan met het verlangen om Jezus echt te volgen.
  Wat mij verder trof in jouw geschreven stuk, is dat je geen antwoorden kreeg.
  Ik weet natuurlijk niet welke vragen je gesteld hebt en of je de goede vragen gesteld hebt, maar je hebt zelfs het recht om antwoord te krijgen. Helaas moet ik je gelijk geven dat het vaak ontbreekt aan antwoorden in de christelijke wereld, terwijl die er wel terdege zijn. Een gemeente, en zeker de voorganger, hoort je antwoord te kunnen geven. De slogan “God is goed”, klinkt leuk, maar de vraag is dan: “waarom is Hij goed”.
  Dat is een vraag waar je antwoord op hoort te krijgen.
  Dat er in aanbiddingsdiensten zaken niet goed gaan, vaak vanwege enthousiasme, maar ook vanwege onkunde, en mensen misschien juist verder weg gedreven worden, is zeker waar. Wat niet wegneemt, dat goede worship en aanbidding noodzakelijk zijn.
  Toch denk ik dat je antwoorden op je vragen niet gaat vinden in de PKN kerk, waarmee ik niet elke PKN verkeerd noem.
  Dan nog dit: het spreken in tongen is geen geheimtaal (en je hebt er terdege controle over), alhoewel je het niet kan verstaan. Maar ik versta ook geen chinees, maar ook dat is geen geheimtaal, meer het voert te ver hier nu op in te gaan.
  Gods zegen voor jou en de andere mensen die gereageerd hebben.

 7. Hoi Petra,
  Herkenbaar verhaal.
  Ik heb zelf ook jaren in een pinkstergemeente gezeten. Ik kwam oorspronkelijk uit de Hervormde kerk.
  In een pinkstergemeente is inderdaad weinig ruimte voor een onderbouwd intelligent gesprek. Twijfels wordt gezien als zwak geloof.
  Preken zijn manipulerend op een subtiele manier. Er wordt vaak gesproken over Gods grote wonderen en voorspoed, wat allemaal binnen handbereik ligt en dat we alleen maar ff hoeven te pakken in geloof.
  @ Leo den hollander
  Ik begrijp waarom jij zoveel antwoorden hebt gevonden. Jij denkt gewoon niet na en proclameert over zaken waar je geen verstand van hebt.
  Alle wonderen in de bijbel gaan over wat gebeurd is. Vandaag horen we niets over verlamden die gaan lopen, terwijl ze nog nooit in hun leven leven gelopen hebben. Of blindgeborenen die weer zien. Jezus verrichtte vele wonderen en tekenen en droeg de christenen dit op om ook te doen. Niet gelovigen zien alleen maar een zwak en hopeloos verdeeld christendom. Is dat het antwoord voor de ongelovigen? De boodschap die het verschil moet brengen tussen hemel en hel?
  En over evolutie betreft. Verdiep je hier eerst eens in voordat je zomaar wat roept. Je moet wel erg naïef zijn om te zeggen dat het een leugen is, terwijl bijna alle wetenschappers achter de evolutietheorie staan.

  1. Dat er getalsmatig heel veel wetenschappers achter de evolutietheorie staan, betekent niet dat het waar is. 1 miljard moslims geloven in Allah.

 8. Hoi Petra,

  Ook ik ben jarenlang actief geweest in een Pinkstergemeente. Nu, na 20 jaar, mis ik de manier van geloofsbeleving nog steeds. Ik heb me echter teruggetrokken omdat ik in de gemeente niet mezelf mocht zijn. Ik ben ook verraden door mensen. Mijn geloof in een liefhebbende God is er nog steeds maar ik ben finaal afgeknapt op mensen. Mensen weten het beter dan God zelf. Ik voel me aan de kant geschoven door zogenaamde christenen. Maar ik weet me geaccepteerd door Jezus. Een kerkganger ben ik niet meer, ik voel me daar niet meer prettig en veilig.

 9. Beste Petra,

  God, zijn zoon en de heilige geest bestaan natuurlijk niet ‘echt’. Het is een sprookje waar je in geloofd. Toeval van geboorte bepaald waar je mee opgroeit. Zo simpel is het. Dus als je bij een kerk/gemeenschap wilt horen dan moet je daar gelukkiger van worden en anders wordt het tijd om je met hele andere dingen bezig te gaan houden. Life is short, dus maak er wat van. Dat doet niemand (geen van alle bestaande goden op aarde) anders voor je. Ergens weet jij dat zelf ook, maar je bent geindoctrineerd opgevoed door je onwetende ouders. Zo werkt het. Mocht je wel twijfelen, verdiep je dan eens in de Noord-Koreanen. Geloven die in god, zijn zoon en de heilige geest? Of is de leider Kim ‘god’ 😉

  Liefs,
  Eduard.

 10. Ik weet dat deze reactie heel laat komt, maar dat die Leo de Hollander zegd dat debtongentaalmeen gaven van de Heilige Geest is, is gewoon niet waar. De bijbel spreekt duidelijk over vreemde talen die zei spreken mochten in de streken waar zei het evangelie moesten brengen. Het enige wat de Heilige Geest doet is jouw bewust maken dat je zondaar ben, maar dat je rechtvaardig bent voor God in jouw gellof in Christus. Als je ook de verdere stukjes leest in de for brieven word er ook steeds over vreemde talen (buitenlandse talen) gesproken. Ook staat er dat deze taal vertolkt moet kunnen worden, dus is het wel degelijk een bestaande vreemde taal die vertolkt kan worden. Trouwens de hele benaming van Pinkstergemeente is een verzinsel, want als deze gemeent echt zo geheten zou hebben, zou het vanaf handelingen al zo geheten hebben en niet pas in het begin van de woe eeuw. Deze hele leer dwaald duidelijk af van Gods Woord, en is ook duidelijk een van debdwaalleren waar de bijbel al over schrijft. Zelfs de Heilige Geest heeft hier zelf toen al over gesproken in de 1e Tim brief 4: 1 Want de Geest zegt duidelijk dat men in de einde van de tijden zich zal laten verleide geesten. Ik kom zelf ook uit een Pinkster gemeente, en het was juist de Heilige Geest, die mij al de Waarheid liet zien van uit de bijbel. En die waarheid is zeker dat dit een valse leer is. Joh 16 vers 13. Hou je vree van deze leer, want het leid jentot de valse vrede waar de bijbel in openbaring over schrijft. Jezus komt Zijn Gemeente halen en na de grote verdrukking komt Hij pas terug op aarde voor Zijn Volk Israel.

   1. Het is niet negatief, maar gewoon een valse leer van de de garismatische kerk die hiermee duidelijk verloogend dat die geen vreemde taal was, terwijl dit toch duidelijk is de bijbel staat. Deze kerk liegt, maar Gods Woord niet lees het maar duidelijk zoals het vermeld staat in de orginele Statenvertaling. Lees Handelingen 2…8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
    9 Parters, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie. 10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.

    Dus wie geloof jij, God op Zijn Woord of de valse leer.
    En Johannes 16 vers 13 zegt ook duidelijk dat de Heilige Geest jouw in al de Waarheid leis van uit het Woord van de Waarheid. Johannes 16…13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

  1. Hallo Petra, nogmaals een reactie ruim anderhalf jaar na mijn laatste schrijven. Ook al waren er mensen bij die deze reactie negatief vonden omdat het tegen hun leer in gaat. Maar dat komt ook omdat alles wat tegen de leer van de pinkstergemeente in gaat als negatief beschouwd word door deze leer. Er is maar een woord van God, en dat is Zijn Woord van uit de bijbel. Zonder misleidende tongentaal en ketterse verhalen over genezingen die alleen door Jezus en Zijn Apostelen gedaan worden. Doordat ik zelf 3 jaar in deze leer gezeten heb, bleef ik net als Paulus schreef kind in het geloof. Je kunt namelijk pas echt groeide in het geloof als je je laat leiden door de Heilige Geest uit De Bijbel Joh 16 vers 13. Daar staat trouwens ook duidelijk dat je Jezus moet verheerlijken en niet de Geest vers 14. Dus wie is negatief die verwarde baby babbelaars of André Markwat die wel Gods waarheid verstaat uit de bijbel dus Jezus verheerlijken en niet een geest die niet van God komt. 1 Tim 4 vers 1. ..Maar brabbel maar lekker verder want veel mensen vinden het Woord van de Pinkster gemeente (de leer )belangrijker dan God ware Woord van uit de bijbel.

 11. Petra herkenbaar wat je schrijft. Ook al kennen wij elkaar niet, ken je vader nog wel van Rafael, elim gebeuren. Petra wees blij dat je uit die sektarisch liefdeloze gedragende groep weg bent. Want je noemt er nu wel weer 1, die gewoon slecht voor de mensheid is, voorzichtig uitgedrukt nog maar. Deze zou gewoon verboden moeten worden. Maar goed, wel fijn dat je je draai elders hebt gevonden, want het gaat per slot om ook relatie met Hem!!! Fijne gezegend weekend.

  1. Dank je wel! Wat leuk dat je mijn vader kent – ik weet inderdaad niet wie je bent, maar ik blijf het bijzonder vinden hoeveel mensen deze blogpost weten te vinden. Ik hoop dat jij ook een goede plek hebt gevonden!

 12. Hallo Petra,

  Mooie naam trouwens. Petra de ‘rots’. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zegt Jezus tegen Petrus. Dus wie weet…
  Twijfels en vragen dat lees ik in je blog. Daar is helemaal niets mis mee.
  Lees de psalmen, die staan vol met twijfels en vragen. Dat mag allemaal.
  Maar breng ze bij God onze Vader. Ten eerste is het ook belangrijk dat je zelf Met de regelmaat bijbelstudie doet. Zeker in het oude testament leer je God kennen zoals hij is. Dat heb ik zo ervaren. God Stort in het oude testament zijn hart uit naar Israel. Hij zegt daar hoe lief hij het heeft. en die liefde is er voor alle mensen. Juist als je de profeten leest te beginnen bij jesaja,Jeremia, Ezechiel en dan de kleine profeten, die zijn doordrenkt van Gods liefde voor zijn volk Ook veel berisping en onheil en straf, maar dat is omdat het gewoon niet luisterde naar wat God, in zijn liefde voor israel,tegen Israel zegt. Hij vraagt alleen maar of zij zijn thora (onderwijzing) willen volgen en zijn shabatten en zijn feesten wille onderhouden.Toch beloofd hij in En ondanks alles wat ze gedaan hebben beloofd hij dat hij hen weer in liefde bij zich zal halen. Zij zullen weer zijn volk zijn. Jeremia 31:31-37. Zo is God. Voluit liefde en vergevingsgezind. En die liefde stort hij uit over jouw en mij. Wij zijn op diezelfde stam geend. Wij mogen dus ook bij Israel horen. We zijn niet Israel, maar we leven wel uit dezelfde bron, Jezus. Lees je bijbel en bid elke dag zegt het kinderlied. En dan mag je vragen hebben. En als het grote vragen zijn en niemand heeft een antwoordt, dat kan, leg het maar voor bij de Vader. Op zijn tijd geeft hij antwoord als dat nodig is. Misschien is dit je als eens of vele malen verteld, en is dit niet het antwoordt waar je op zit te wachten. Het is ook een kwestie van vertrouwen op God. Hij weet wat goed is voor ons. En dat is geen dooddoener. Ik ben zelf vader van vier kinderen. Ze zijn nu allemaal de deur uit en hebben nu zelf een partner. De oudste is 31 en de jongste is 22. gelukkig geloven ze allemaal in de God van de bijbel. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Wees ook niet te streng vor je zelf want we kunnen en hoeven ook niet alles te weten. God lief hebben en samen met hem het leven door. En dan zijn er heus ook moeilijke tijden bij daar blijft niemand voor gespaard. Maar Hij sleept ons er wel doorheen als we op onze Vader blijven vertrouwen. Ik wens jou ook Gods zegen op jouw weg.

 13. Hallo, Petra ik ben Jonathan ook iemand van de pinksterkerk (dat afkomstig is van de _UPCI_) en her is best wel anders, want flauwvallen…
  Sorry flauwekul geheime taal snap ik wel, maar het is gewoon God die Door jouw wilt spreken. Misschien geloof je me niet, mar ik kom van de pinkstergemeente en zit er nog steeds in en ben ook gedoopt en ik heb de heilige geest ontvangen. O, ja ik ben (12) jaar oud, want in onze kerk leventijd maakt niks uit voor God hij houdt juist van kinderen.
  Ik snap wel dat er een leventijd beperking voor onderwerpen zijn, maar je was 9 jaar en als je echt geloofde in God altijd bidden loven prijzen dan zou je gewoon kunnen gedoopt, mijn nichtje is gedoopt (6-jarige) en ze heeft de heilige geest.
  Want God houdt gewoon van kinderen en ook volwassenen.

  Ik weet het is een beetje laat maar alleen heb je meer info nodig waar ik vandaan kom zoek op Google UPCI
  Alleen alles is in de Amerikaanse versie

 14. Hallo Petra,

  Al zoekend naar iets over de pinkstergemeente kwam ik ook jou site tegen. Ik vond er niet wat ik zocht. Maar ik was wel geraakt door je verhaal en heb je site bewaard. Nu wil ik dan reageren. Je bent opgegroeid in een pinkster gemeente. En het is logisch dat je als kind je graag wilde laten dopen omdat je het ziet bij anderen. Maar het is niet gebeurd en dat heeft consequenties gehad. Je vader heeft er verdriet van gehad dat dit toen niet doorging. En dat is begrijpelijk. Zelf geloof ik nu niet meer dat een doop in water elementair is voor God. Ik ben als kind en als volwassene gedoopt. Maar na veel onderzoek in de Bijbel zie ik dat ik door het vertrouwen op en in Christus bij Zijn Lichaam, de Gemeente behoor. En dat geld ook voor jou. Mogelijk is dat een troost, ook voor je vader.

  Ik ben ongeveer 9 jaar in een pinkstergemeente geweest. Ik kwam, nadat ik tot geloof kwam, daar terecht door mijn buren. In het begin vond ik het er prettig. Er werd aandacht aan mij besteed. Alleen werkte de heilige geest niet in mijn leven zoals dat blijkbaar moest. Iemand schreef als reactie dat je er voor open moet staan. Dat deed ik, maar het kwam niet. Achteraf ben ik daar dankbaar voor. Het heeft me gebracht tot het nader bestuderen van dit onderwerp. En ik moest tot de conclusie komen dat de teksten, die men gebruikt, selectief zijn. Men haalt zaken uit het verband en slaat andere teksten compleet over. Ik vind het hier te ver gaan om dit verder uit te leggen. Ik heb alles vast gelegd in studies op mijn blog. Mocht je alsnog geïnteresseerd; zie mijn studie: “De doop met heilige geest”. 
  http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/dedoop-met-heilige-geest.html

  Ik ben blij te lezen dat je een weg hebt gevonden uit deze pinkstergemeente. En dat je rust hebt gevonden in een ‘gewone’ protestantse kerk. Zelf zie ik mijn christelijke loopbaan als een ontdekkingsreis en een groeiproces. Het heeft mij wel wat gekost maar dat was de moeite waard. Ik heb er op vertrouwd dat God mij nooit heeft losgelaten. Ik heb nu ook rust en stabiliteit gevonden. Ik wens je nog heel veel gezegende jaren toe.

 15. Hallo Marloes,

  Even een reactie op een aantal van jouw woorden. Het is een misvatting dat een kerk, gemeente of een mens de ander (e mens) kan bekeren. Bekeren doe je zelf, onder invloed van Het Woord!
  Verder voor de andere reacties het volgende: Ik merk op dat veel mens een eigen mening hebben. Zeker voor wat betreft de interpretatie van Het Woord. Nu voor de duidelijkheid, God is Het Woord. Heb je vragen, stel ze dan aan Hem! Verder valt mij op dat veel andere reacties wordt verwezen naar het ontbreken van bewijzen. Welke bewijzen? Geloven is een keuze. Niet geloven is ook kiezen. Het belangrijkste voor mij is dat ik mag werken aan mijn relatie met De Heer. Daar ben ik dankbaar voor en ik leer iedere dag opnieuw (met al mijn fouten). Ik wens je oprecht veel succes in je leven.

 16. Ha Petra,

  in veel opzichten moest ik glimlachen om je verhaal.
  ik kom zelf uit en protesanten gemeente en ben sinds nu 1 jaar bij de pinkster gemeente terecht gekomen omdat dat beter bij me pasten. en daar ook de dingen wat er verteld word meer kan en wil begrijpen.

  ik heb jaren gezegd en dat zeg ik nog steeds dat ik het erg jammer vindt dat ik al gedoopt ben, omdat ik er niet bewust bij ben geweest.
  in de bijbel staat toch je zou en moment van vreugde ervaren, nu heb ik die vreugde gemist wel fijn trouwens te weten dat ik gedoopt ben en in overdoop heb ik persoonlijk niet zo veel mee… een teken van en kind van God zijn is genoeg.

  over de mooie toekomst die God aan ons beloofd staat wel in de bijbel weet niet zo een twee drie te vinden, maar weetje God heb ons en mooie toekomst beloofd daar bedoelt hij mee (als we na de Hemel gaan) wie in hem geloofd zou niet verloren gaan maar altijd eeuwig bij de vader.

  God heb ons geen rustige tijd beloofd maar wel en behouden aankomst tel die zegening maar.. ik hoop dat je rust mag vinden in je nieuwe gemeente want God blijft onvoorwaardelijk van je houden of je nu protestant evegelische of pinkstergementen zit of overige. het maakt voor hem geen verschil!

  Groetjes,Leonie

 17. Hoi Petra,na een lange periode altijd meegelopen en meegedaan in de pinkstergemeente ook nooit de antwoorden gekregen voor mijn levensvragen.
  Na een periode van intensieve therapie in therapie gebleven om te zien hoe anderen het leven hebben doorgemaakt met of zonder geloof.
  ook mezelf uitgebreid geanaliseerd.
  Wat het vallen in de geest betreft heb ik zeer grote twijfels omdat de mensen het zelf zo wilden,mijn vrouw werd destijds met harde druk op haar schouders geacht ook in de “Geest “te vallen maar ze gaf niet op en bleef staande.
  Na het lezen van literatuur over geloven en genezen en ook door veel geprekken met anderen ontdekt dat genezen door ergens (maakt niet uit wat)
  of waarin men gelooft soms tot wonderlijke situatie’s kan lijden ,men noemt dit ook wel Kundalini kracht (slangenkracht).
  Een vrouw die niet kon lopen heb ik weer zien lopen en trouwens de vele bezoekers van de dienst ook.Dat de vrouw nadien op straat weer instorte heeft niemand waargenomen. Ok freud heeft e.e.a. vaak verklaard over invaliditeit mbt relatie persoonlijke problemen.
  Als het geloof mensen steun en kracht bied is dat meegenomen (zolang t duurd),Ikzelf persoonlijk zal het met de betreffende persoon niet aanvechten.Ook de filosofie dat mensen weer uit t graf zullen ontwaken komt bij mij te euforish over.
  Heb nl.mensen door slechte voedingstoestand letterlijk zijn wegrotten (necrotisch weefsel) dit krijgen wij ook na begraven te zijn.
  Voor hen die de werkelijkheid niet durven trotseren zijn er gelukkig nog mooie sprookjes ,maar zelf houd ik het liever bij mn eigen werkelijkheid ook al is deze minder fraai dan een vlucht in t geloof.Trouwens hoe kunnen doden weer leven nadat t graf na 10 jaar geruimd word en de resterende botten vermalen? M.i is geloven soms een goede uitvlucht of vlucht voor de natuurlijke realiteit.

  1. Hoi Emile, ik ben na jaaren pinkserkerk ganger eruit gestapt, en dat was niet makkelijk. Nu moet ik toegeven dat ik in een bekrompen wereld leefde, dat mij destijds steun gaf. Ik ben zo blij dat ik bevrijd ben van die kerkstroom.
   Ik kon ook nooit in de geest vallen, als tiener drukte een voorganger zo hard tegen mij hoofd, ik vond dat vervelend want ik wilde juist horen wat God te zeggen had. Ik moest zo hard terugdrukken dat het hele moment voor mij verpest was. Ik zei het tegen mijn ouders, mij ouders spraken met de man, de man zei dat het de geest was die had geduwd, dat had hij niet gedaan. Nou daar sta je dan als tiener met je goede bedoelingen, oprecht naar God, verpest door de kerk. Ik was of een leugenaar, of ongehoorzaam, mijn ouders geloofde mij niet maar wel de man en ik begon aan mijzelf te twijvelen, was ik dan zo slecht. En zo begint de manupulatie. De kerk is er vol van. Het was een hele weg voor mij hier los van te komen. Ik was in het gebedsteam, ik mocht profeteren, zag vele beelden. Ik werd alom gerespecteerd. Maar het klopte niet.
   Nu kan ik verder op mijn eigen spirituele pad. Ik ben weer bij mijzelf, dat is zo fijn. Ik ben niet bang meer en hoef niemand te overtuigen van de dingen waar ik nu in geloof, dat is ieders eigen pakkie aan. Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid, ook binnen de kerk trouwens.
   Trouwens wonderen gebeuren overal in alle culturen. Ik vind vooral de schoonheid van de natuur een wonder, en een pasgeboren kind in je armen, een rode zonsondergang…..prachtig onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk, magisch. …sterkte en hou het meeste van jezelf en je naaste en je bent rijk.

 18. Ik ben op zoek in het geloof. Ik volg nu al meer dan een half jaar bijbelstudie met de jehovah’s getuigen. Gisteren zijn we nog eens naar het koninkrijkzaal geweest. Maar mijn zoontje heeft adhd en was wat druk in de zaal. Tot mijn verbazing zijn die getuigen echt niet kindvriendelijk. Er kwam een oude man naar mijn zoon en trok hard aan zijn Oor!
  Ik ben direct recht gestaan en de zaal verlaten. Ik heb alles stop gezet mer hen.Maar ik ben nog steeds op zoek. Wat is de leer van het pinkstergemeenschap?

  1. Hoi, je heb groot gelijk. Aan de oor van je zoon trekken, idioten.
   Geloof in jezelf lieverd, vertrouw op jezelf. Diep van binnen zit alle kennis die je nodig heb.
   De pinkstergemeente is erg gericht op de Heilige geest, leiding daarvan. Maar die die kun je ook horen zonder kerk, je innerlijke stem. Uiteraard geeft een kerk een band met mensen, dat is fijn, je kunt beter goede vrienden hebben. Succes met je zoektocht, vraag engelen om hulp, luister en voel…en alles komt op je pad. Wees geduldig, hou van jezelf! Dan zul je liefde in overvloed ervaren en kunnen geven.
   Dikke knuffel

 19. Hoi Petra, wat een reacties, en dat al van jaren geleden.
  Ik ben in de in een van de oudste pinkstergemeentes opgevoed. Ik ging weg als tiener, later bekeerd gedoopt en nog later de kerk verlaten. Ik was zeer betrokken, profeteerde, gebedsgroep etc, je kent het wel. Ik heb een enorme exentiele crisis doorgemaakt, door alle bangmakerij met demonen en hel.
  Een welzijnswerkers leerde mij dat mensen uit evangelische richtingen het het zwaarst hebben om los te komen van de kerk. Ik ben nu echt vrij, vrij van angst, ik wist niet eens dat ik die had.
  Ik ben gaan leren op mijzelf te vetrouwen en vanuit mijn gevoel te leven. Ik ben uit de vissenkom gesprongen en in de vijver gekomen, wat leefde ik bekrompen. Ik ben nu een spiritueel wezen met eigen verantwoordelijkheid wat ik van mijn leven maak en daar zeg ik amen op.
  Veel liefs

  1. Wauw, wat een worsteling en wat een bevrijding! Ik ben enorm blij om te lezen dat je eruit bent gekomen, sterker en wijzer. Veel liefs!

 20. Hoi Petra, ik ging ook vanaf kleins af aan naar de pinkstergemeente. Nu ben ik bijna 30 en heb er nog last van. Bij ons werd er altijd gepreekt over hel en verdoemenis. Als je niet gelooft of dingen doet die god niet goed keurt , zal je voor eeuwig branden in de hel. De duivel zal er alles aan doen om jou van god los te maken en je leven proberen te verpesten. Hij kijkt in je hoofd mee en leest jou gedachtes. Wij mochten geen trollen, kabouters of my little pony’s want daar zat de duivel in en als je daarmee speelde kon de duivel in je komen. We moesten trollen door de midden snijden zodat de duivel eruit ging. Bepaalde muziek mochten we niet luisteren want dan zou je je geest openstellen voor de duivel. En dat is nog maar een klein deel van wat er gezegd werd. Geloof me, als je dit als kind altijd hoort dan denk je dat het waar is, gewoon voorledig gehersenspoeld. En nu ben ik bijna 30 en zit met de problemen. Ik zit in therapie, heb er een dwangneuse aan overgehouden waar ik waarschijnlijk voor moet worden opgenomen. Mijn psycholoog heeft nog nooit iemand gehad met zulke heftige klachten. En dat allemaal dankzij die liefdevolle kerk. En geloof ik nog.. ik weet het niet, ik ben veelste bang om nee te zeggen want ja dan kom je in de hel. Ik heb net een documentaire gezien op Netflix The Keepers, dat gaat over een non die vermoord is. Om het kort te houden, een priester wordt ervan verdacht haar vermoord te hebben. Die priester heeft tussen de 30 en 100 mensen misbruikt en verkracht. De kerk beschermde hem gewoon. Een moeder vertelde het aan de aartsbisschop en de priester wordt overgeplaatst en kan daar weer verder zijn gang gaan. Verschrikkelijk, de kerk weet het en doet er gewoon helemaal niks aan. Al die mensen die misbruikt en verkracht zijn, hun leven is verpest. En dat spreekt gewoon uit de naam van Jezus. En dan zou het geloof iets moois en goeds moeten zijn. Ik hoor en zie alleen maar narigheid. Ik wil verder niemand beledigen en respecteer ook ieder zijn eigen meining en geloof, maar het kan zoveel kapot maken. Ik moest gewoon even m’n verhaal kwijt, omdat het mij de rest van mijn leven heeft getekend.

  1. Hoi Fleur, wat ontzettend zwaar! Ik wil je een virtuele knuffel geven om wat je hebt meegemaakt en waar je eigenlijk nog middenin zit. Ik wens je heel veel kracht. Liefs, Petra

  2. lieve mensen Petra en Fleur en anderen , ik ben ook een 35 jaar in een pinstergemeente geweest in belgie ( gent en mechelen ) wat jullie schrijven daar schrik ik niet van het gebeurt wat jullie schrijven , sommige pinsterkerken maken er een zootje van dat vind ik erg , zoals Benny hin met zijn vliegtuig zijn genezings diensten zijn veelal afschuwelijk , maar weet niet alle pinsterkerken zijn gezond het draait veelal om geld , ik heb veel dingen gezien waar ik ook vragen over heb , ik ben nog voorstander van de pinsterkerk , maar probeer overal het goede uit te nemen en laat de rest en bid dat de negatieve dingen weg gaan , en wat ik ook gelezen heb van andere mede christen van pinksterkerk vind ik ook goed wat ze schrijven n nu deze tijd loopt de duivel rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden , en ik zou zeggen kijk allemaal vooruit naar nieuwe dingen gaat doen onder de christenen , als ik de negatieve dingen las kreeg ik natte ogen , lieve mensen ik wens jullie allemaal veel zegen toe van onze God , ik ben zo een 4 maal bijna dood geweest , in 2015 ben ik gereanumeerd geweest heb darmkanker en nog op verschillende plaatsen kanker maar is zo goed als genezen , als iemand mij getuigenis wil lezen stuur mij uw e mail adres op en ik stuur het door ,
   mijn e mail adres is armanddevenijn@hotmail.be groetjes

 21. Beste Petra,
  Ook ik ben groot geworden in een Pinkstergemeente, later Volle Evangelie en ken alle ins en outs. Wat ik mij herinner is de blijheid en de vrolijke , maar ook de prachtige en ontroerende liederen. Predikers als Durk Sprik koester ik . Lang ben ik mijn gang gegaan zonder ook maar iets aan kerk of geloof te doen. Meerdere keren heb ik mezelf in benarde posities gemanouvreerd. En altijd weer riep ik heel laf en heel hard God om hulp. En die hulp kwam! Ik voel me gezegend dat ik ben opgegroeid met het evangelie. Bijna 60 en ik heb God weer gevonden. Of nee. Hij heeft mij nooit losgelaten. Welke stomme wendingen en keuzes ik realiseerde, Hij heeft alles ten goede gekeerd. Natuurlijk zijn er altijd grote vragen overal over. Hoe zit het met genezingen, hoe met de narigheid in de wereld? En waarom zou God zich drukmaken over mij, een individuutje? We hoeven niet altijd antwoorden te hebben, maar veel ontvouwt zich in de Bijbel. Ik denk dat het verder niet veel uitmaakt in welke gemeenschap je komt. Laat je leiden door de Heilige Geest, wandel met God. Dat kan overal en nergens. Laatst was ik in de Roomskatholieke kerk. Toevallig omdat ik iemand begeleidde. En ook daar werd ik gezegend en bemoedigd.
  Ik wens je veel, warmte en liefde. Ken je de boekjes van Corrie ten Boom? Mischien kun je die Googlen.

  Liefs,

  Ellen Verheij

 22. Hoi Petra. Herkenbaar verhaal, maar ook zo herkenbaar verhaal van sommige reactie’s. Wil bijna amen zeggen dat je weg bent gekomen uit de sektarisch gedragend zout/zuur gemeente. Heb verbaasd gestaan, hoe liefdeloos het er soms aan toe gaat in veel van dit soort gemeente met dubbele gezichten. Grootste punt bij dit soort gemeentes is vaak het zwakke leiderschap,ook al zullen leiders dat niet gauw toegeven. Sterker ze gaan zelf cursusen leiderschap geven. Hoe gekker kan het soms gaan. Gevolg de schade’s zijn enorm, soms voor het leven. Heb ooit na mijn slechte ervaring eens een oproepje gedaan. Wie o wie is er wel eens beschadigd geraakt door een ….pinkstergemeente. Heb verbaasd gestaan over de vele reaktie’s , die mij bevestigde hoeveel leed zwak leiderschap veroorzaakt. Van gedwongen huwelijken, gedwongen scheidingen, spreekverboden, toegangsverboden, families die tegen elkaar opgezet werden tot zelfs kinderen die vele jaren ouders niet meer zagen en ga nog maar even door. Tja en verandwoordelijkheid voor de veroorzaakte schade word maar zelde genomen ivm vriendjes en onder de mat wegveeg zwijg cultuur. Maar goef ik zeg Amen dat onze Hemelse Vader mij bevrijd heeft van de ….. pinkstergemeente en zijn schadelijk ,misleidende leiders.

 23. Dag Petra. Ik begrijp zeer goed je verhaal over de Pinkstergemeentes, alle goede en integere mensen daar gelaten is het een sekte beweging die alleen maar vragen oproept en geen weg wijst naar een juiste weg, als die er al zou zijn. Voor mij was het in mijn jonge jaren een verademing, eindelijk een soort “kerk” waar “blij” gezongen werd, eindelijk geen dood en verderf praatje vanaf de kansel, eindelijk waren we niet verdoemd en klaar gestoomd voor een soort van hel. Gelukkig werd ik als jonge jongen snel wakker geschut, juist door deze mensen zelf. In de evangelisatie tent van deze mensen pakte de leidinggevende bij ons jeugdgroepje het pakje shag af, dit omdat we Gods huis en lichaam niet mochten verontreinigen, wij dachten juist dat een schoorsteen niet zou misstaan. Een dag later zag ik dat zij ons pakje shag leeg stonden te roken. In tongen spreken en flauw vallen van emoties opgedragen door eerder mee gemaakt bijeenkomsten, er werd meer religieus gevoel kapot gemaakt dan religieus gevoel gevoed. Durk Sprik is voor mij de enige waarbij ik, nu nog na meer dan 50 jaar, een warm gevoel krijg, die kon echt wel aardige verhalen vertellen over Jezus waar ik toen iets aan had. Natuurlijk kan je als jeugdige niet zien waar het echt om gaat, niet naar de mensen kijken waar tegenop gezien word, naar binnen in je zelf kijken komt later pas. Welke religie dan ook, waar dan ook te wereld, deze hebben niets als moord en doodslag gebracht. Afbreken al deze vormen van indoctrinatie, leer mensen in zichzelf te gaan kijken, zoek God niet buiten jezelf, daar vind je hem niet! Ga mooi door met je zoektocht Petra, je gaat het zeker vinden als je open blijft staan voor verandering in denken en voelen.

 24. Hi Petra, het is inmiddels al een paar jaar geleden dat je deze blog schreef, maar ik kwam ‘m vandaag pas tegen 🙂 Ik wilde je laten weten dat wat je schrijft voor mij herkenbaar is. Mijn moeder is pinksterchristen geworden toen ik zo’n 8 a 9 jaar was. Wonderlijke wereld zijn we in terecht gekomen! Ik begreep het zelf nooit echt, totdat ik rond mijn 20e tot geloof kwam. Sindsdien altijd bij een pinkstergemeente geweest en gebleven. Ook geleerd dat er veel onbalans komt met de intense pinksterbeleving. In mijn geval (gelukkig) ook veel pinkstergelovigen tegen gekomen die er een betere balans op wisten na te houden en zo waar ook intellectuelen. Maar het is waar dat de pinkstergemeente meer op kan met ‘religieuze ondernemers’ dan met theologen (behalve als het in hun ervaringsstraatje past 😉 Juist op intellectueel vlak ben ik de pinksterbewegng steeds meer gaan waarderen. Ik geloof niet dat de pentecostale variant van het christelijk geloof op intellectueel gebied weinig te bieden heeft, maar wel dat de pinksterbeweging weinig ruimte heeft geboden / biedt voor de intellectuelen onder hen (en er dus ook weinig heeft voortgebracht). Maar dat laatste verandert wel de laatste 20 jaar. Anyway, jouw blog deed me denken aan mijn laatste blog (ik probeer een blog bij te houden over de kern en vernieuwing van de pinksterbeweging): https://troas.nl/ecclesiologie-over-de-kerk/kwetsbaarheid-als-nieuwe-kernwaarde-in-de-gemeente/#more-1141. Wellicht vindt je het wel interessant. En misschien ook niet 🙂 Hoe dan ook, alvast een goed 2018 toegewenst!

 25. Beste Petra,

  Om een lang verhaal kort te maken, ik ben een paar jaar geleden een maand lang naar India geweest en ben daar ingewijd voor de zogenaamde verlichting.

  Ik ben daar terecht gekomen omdat ik antwoorden zocht na een bijna dood ervaring.

  Omdat er vreemde dingen met mij gebeurde en ik die hele verlichting niet meer vertrouwde ging
  ik op internet op zoek, daar vond ik video s van Dave Hunt en ik begon me te realiseren wat er met mij aan de hand was.

  Vorig jaar ben ik een bijbelcursus gaan volgen, in die bijbelcursus zat ook een mevrouw van de pinksterbeweging. Zodra zij begon te bidden voelde ik dezelfde kundalini energie die ik in India ook altijd voelde en die je ook voelt rondom mensen die reiki geven.

  Er was nog een mevrouw die in de new age had gezeten en Christen was geworden ze deed nu hand opleggen
  bij de cursisten, zodra zij mensen de handen oplegde voelde ik rond haar exact dezelfde energie.

  Ik had die mevrouw die haar huis openstelde voor de cursus verteld dat ik kundalini energie voelde bij deze
  vrouwen. Ze zei dat het zeer Christelijke vrouwen waren, ik ben gestopt met de cursus omdat ik denk dat
  die energie niets met Christus te maken heeft.

  Hartelijke groetjes.

 26. En dan te bedenken dat ik juist graag bij een pinkstergemeente zou willen toetreden maar helaas mijn partner niet .
  Ga nu naar de katholieke kerk elke zondagochtend maar mis daar ‘de rest’ om het zo maar even te noemen. De saamhorig- en eenheid binnen de groep gelovigen.
  Ik lees bij de pinkstergemeente bij mij in de buurt dat ze ook doordeweeks gezellig samen komen om te bidden en stukken uit de bijbel voor te lezen. Dat zou ik nou ook leuk vinden maar dat vind ik alleen een stuk minder natuurlijk dus dan maar gewoon naar de kerk op zondagochtend en verder niks.
  Vervelend te lezen dat het voor jou allemaal wat minder was als je er op terug kijkt
  Groetjes,
  Peter

 27. Iner Art in Uithoorn Maakt hier gebruik / misbruik van om de zorg boerderij draaien te houden , Gera beschouwd zich zelf als een door de Heer gezonden waarzegster, ga lekker verder om de het hele geloof tot je eigen gewin binnen te halen zo dat je je bankrekening kan spekken onder het mom van je geloof …Leon Heaften

  Een nadruk op redding. Iemand kan alleen gered worden door Jezus Christus aan te nemen als Heer en Redder tot vergeving der zonden.
  De Bijbel heeft absoluut gezag.
  Doop met de Heilige Geest. Deze wordt gezien als een ’tweede werk van genade’. Hierdoor wordt de gelovige toegerust tot dienstbetoon en om te getuigen.
  Genezing door handoplegging en gebed.
  Glossolalie of het spreken in tongen (het vermeende spreken in vreemde talen die men nooit heeft geleerd). De klassieke pinkstertheologie leerde dat dit het fysieke bewijs was van de doop in de Heilige Geest.
  Een nadruk op de persoonlijke, emotionele ervaring van God (en van het vervuld zijn van de Heilige Geest).
  Uitbundige zang met gebaren en opheffen van handen, soms met dans.
  Openheid voor visioenen en openbaringen van God.
  Geloof wordt gezien als persoonlijke beleving.
  Kinderen worden “opgedragen” (gezegend in een speciale dienst), volwassenen (of jongeren die oud genoeg zijn om zelf te kiezen) worden gedoopt door onderdompeling.
  Een grote nadruk op het zelf maken van een keuze voor God (het is niet alleen God die voor de mens kiest, maar ook de mens die voor God moet kiezen).
  In (sommige) kringen heerst een zekere vorm van anti-intellectualisme. Dat vertaalt zich in een kinderlijke vorm van geloven en afkeer van bv. theologische opleidingen.
  Een sterke nadruk op zending. Alle stammen en volken moeten het evangelie hebben gehoord voordat Jezus terugkomt.
  Een sterke nadruk op de eindtijd. Het zal niet lang meer duren voordat het oordeel van God over de aarde komt , en dat Jezus Christus spoedig terug zal komen om zijn gemeente op te halen. In veel kringen wordt geloofd dat er eerst nog een wereldwijde opwekking zal uitbreken.
  Binnen sommige kerken ligt een sterke nadruk op het zogeheten Welvaartsevangelie. Volgens deze leer zal God de gelovige (veelal in materiële zin) belonen (“zegenen” in jargontaal) wanneer hij of zij ergens geld of tijd insteekt.

 28. Hoi Petra,
  Beetje laat, dat weet ik. Ik geloof meer in het boeddhistische principe, waaronder reïncarnatie.
  Ik weet sinds kort dat ik 2000 jaar geleden ook geleefd heb en Jezus meegemaakt heb. Veel weet ik er niet meer van. Ik heb Jezus dus ook gevonden, maar dan net even anders. Op zoek naar iets als een kerk, kwam ik je blog tegen. Bedankt voor deze blog, want ik was juist op zoek naar inside information.

  1. Aan Ronald en Petra.
   Boeddha gaf EEN weg aan om te komen tot ‘Het Licht’.
   Als u op zoek bent naar iets als een kerk dan hoeft u niet zo heel ver te zoeken, hier in Nederland staan er zoveel dat u door ‘de bomen het bos’ niet meer ziet en van de ene teleurstelling naar de andere wandelt.
   Zoek het in u zelf, daar ligt het voor het grijpen en heeft u het altijd voorhanden.
   Een blog als deze van Petra is geweldig om te lezen en helpt ook, lees ook vooral alle reacties.
   Daarmee bent u heel snel af van zoeken naar iets als een kerk!
   Ik wens u wijsheid toe met uw zoektocht.

   Alexei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *